Personel

Al.Niepodległości 46

Jończyk Joanna – specjalista stomatolgii ogólnej I stopnia
Świderska Iwona – lekarz stomatolog
Paluszewska Agata – lekarz stomatolog
Kłyszewski Krzysztof – lekarz stomatolog
Chmiel Jakub – lekarz stomatolog
Szejn-Gucwa Paulina – lekarz stomatolog
Kubatek-Fortuna Ewa – lekarz stomatolog
Sokołowska Olga – lekarz stomatolog