Personel

ul. Łukasińskiego 86

Sychniak-Załęska Izabela – specjalista stomatologii ogólnej I stopnia
Adamus Izabela – specjalista stomatologii ogólnej I stopnia
Płachecka Gabriela – specjalista stomatologii ogólnej I stopnia
Kovacs Ewa – specjalista stomatologii ogólnej I stopnia
Ryńska Renata – lekarz stomatolog
Jaszewska-Postawa Joanna – specjalista stomatologii ogólnej I stopnia
Adrianowicz Małgorzata – specjalista chirurgii stomatologicznej I stopnia
Kardas – Nessel Ilona – lekarz stomatolog